Otrygga anställningar – stridsfråga inför avtalen

För 25 år sedan hade 43 procent av alla arbetare i handeln en fast heltidstjänst. I dag är det bara 31 procent. Enligt en rapport från Handelsanställdas förbund som utgår ifrån nya siffror från SCB visar att både deltids- och visstidsanställningar ökat.

Mest drastiskt har de otryggaste jobben ”på timme” eller ”vid behov” ökat och gått från 50 procent till 80 procent av de tidsbegränsade anställningarna.

 – Vi vet hur det ser ut och det blir bara värre och värre. Det som är nytt är att männen får samma skit som kvinnorna. Det blir jämställdhet för fel saker. Lika taskigt för killarna som för tjejerna, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande för Handels.

Kollektivavtalet för detalj- och partihandeln löper ut den 31 mars och just nu sitter Handels och arbetsköparorganisationen Svensk Handel i förhandling. För förbundet är kampen mot vad man kallar ”deltidsnormen” och en reglering av visstidsanställningarna med på kravlistan.

Man har satt tillfälliga anställningar i system för att man tycker att det är enkelt.
Susanna Gideonsson, förbundsordförande för Handels

Arbetsköparna kräver ständigt större flexibilitet, men enligt Susanna Gideonsson har nu företagens flexibilitetsiver gått överstyr. Det händer, säger hon, att förbundet kallas till förhandling om att det behövs uppsägningar eftersom det uppstått sju timmars arbetsbrist.

– Vad det handlar om är att man inte ens anställer en grundbemanning som räcker. Det är rent och skärt slarv. Man har satt tillfälliga anställningar i system för att man tycker att det är enkelt.

På lång sikt driver förbundet nu linjen att anställningsformen ”allmän visstid” ska strykas ur arbetsrätten. I stället bör behovet av tillfälliga anställningar avgöras i förhandlingar mellan fack och arbetsköpare.

– Visstid bör endast användas när det finns objektiva skäl. Inte som en del av den ordinarie bemanningen. När vi fick lagregleringen om allmän visstid brakade det iväg och ökar nu hela tiden. Det har blivit slentrian, säger Susanna Gideonsson.

Arbetaren har sökt Svensk Handel, men pressekreteraren Marcus Friberg låter hälsa att arbetsköparorganisationen inte kommenterar pågående förhandlingar.