Välkomna till Arbetarens 60-sidiga 8 mars-special!

Arbetaren har en lång historia av engagemang i feministiska frågor. Redan under tidningens tillkomstår, 1922, startades under Elise Ottesen-Jensens redaktörskap avdelningen ”Kvinnan och hemmet” i tidningen, där aktuella kvinno- och sexualpolitiska spörsmål togs upp, om än understundom i en inramning som för många av oss i dag kan kännas bedagad.

Därefter har det feministiska inslaget i tidningen haft skiftande styrka under olika epoker. Men inte sällan framstår, vid en bläddring i läggen, tidningens linje i de här frågorna som före sin tid.

Vi hoppas ni får en givande läsning!

Gå in och läs den här: