Europas slutna gränser får kraftig kritik av FN

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger att antalet asylsökande som når Grekland via Turkiet fortfarande är lika stort och att stängda gränser skapat en svår situation i Grekland. Samtidigt befinner sig över 2,6 miljoner flyktingar och asylsökande i Turkiet.

Ban Ki-moon är fullt medveten om att trycket på de europeiska länderna ökat, men uppmanar alla länder att hålla gränserna öppna, agera solidariskt och med delat ansvar utvidga lagliga asylmöjligheter.

Framförallt säger han sig vara mycket oroad över ökade gränsrestriktioner i Österrike, Slovenien, Kroatien, Serbien och Makedonien.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR sökte 1,5 miljoner människor asyl i västländer förra året, främst i OECD-länder. Det var fler än något tidigare år och nästan dubbelt så många som 2014. Tyskland har på senare tid tagit emot störst antal flyktingar – över en miljon.

Varannan person som korsade Medelhavet förra året var syrier. Omkring 20 procent av de som flydde över havet kom från Afghanistan och 7 procent från Irak, enligt FN.

– Det är en besvikelse att länder som med tanke på sin moderna historia och sina utfästelser när det gäller mänskliga rättigheter – och som man hade kunnat förvänta sig skulle försvara principerna i flyktingkonventionen och flyktingprotokollet – nu vänder ryggen åt människor som flyr förföljelse, våldtäkter, kaos och död, säger Palitha Kohona, som tidigare var chef för FN:s fördragssektion.

Man kan undra om det handlar om latent rasism som än en gång visat sitt fula ansikte när de grundläggande allmänna principerna offrats på vägen.
Palitha Kohona, före detta chef för FN:s fördragssektion

Åren efter andra världskriget befann sig miljontals människor i Europa på flykt i ett annat land än hemlandet. FN:s flyktingkonvention skrevs 1951 när värdstaters åtaganden gentemot dessa flyktingar behövde regleras.

Flyktingkonventionen har inte ifrågasatts när miljontals människor drivits på flykt i Asien eller Afrika utan först när allt fler flyktingar sökt sig till Europa, menar Palitha Kohona.

– Man kan undra om det handlar om latent rasism som än en gång visat sitt fula ansikte när de grundläggande allmänna principerna offrats på vägen, säger Palitha Kohona.

I Danmark har Folketinget, landets riksdag, antagit förslaget att polisen ska kunna beslagta asylsökandes värdesaker och kontanter för att bekosta uppehället i landet.

FN:s biträdande talesperson Farhan Haq säger att Ban Ki-moon uttryckt sin oro när han talat med danska företrädare.

– Chefen för UNHCR och Peter Sutherland, FN:s generalsekreterares särskilda representant för migration, har uttryckt sin oro i kontakten med flera länder när det gäller den senaste tidens restriktioner. Det viktigaste är att alla flyktingar behandlas med respekt och att deras grundläggande rättigheter upprätthålls, säger Farhan Haq.

Ban Ki-moon påpekar att flest flyktingar har tagits emot av utvecklingsländer och att det nu krävs en ansvarsfördelning på global nivå. Det kommer att bli en av de stora frågorna vid högnivådialogen om migration och utveckling som generalförsamlingen kommer att hålla den 19 september, säger han.