Efter kritik – förbättrat utstationeringsdirektiv

I tisdags presenterades ett förslag till bättre utstationeringsdirektiv av EU-kommissionen. Förslaget syftar till att stärka den svenska kollektivavtalsmodellen för tillfälliga arbetare inom Europa som söker sig till arbetsköpare i andra länder.

Den regel som förut fastslog att utstationerade endast hade rätt till värdlandets minimilön föreslås nu slopas; restriktionerna kring minimilön infördes tidigare för att främja fri rörlighet på EU:s inre marknad. Samtliga arbetare ska enligt förslaget ha rätt till lön och andra ersättningar på motsvarande sätt som gäller för fastanställda.

Sofia Råsmar, jurist på TCO, är nöjd med en del av de ändringarna kommissionen har presenterat.

– Vi har välkomnat att kommissionen nu vill ändra en del i direktivet, för att vi ser att nuvarande direktiv gör det svårt att likabehandla arbetstagare som är tillfälligt i Sverige och arbetstagare som arbetar permanent, säger hon till Arbetaren.

Om och när förslaget klubbas igenom är ännu oklart, regeringarna i unionens medlemsländer och EU-parlamentetet måste vara överens för att ändringarna ska gå igenom.

Förslagen var nog inte illa menat utan ett resultat av kommissionens bristande förståelse för vår svenska arbetsmarknadsmodell.
Sofia Råsmar, jurist på TCO

Förra veckan läckte ett utkast till förslaget som bland annat TCO och LO kritiserade då denna riskerade att underminera den svenska partsmodellen.

– Vi reagerade kraftigt då den kunde försämra vår svenska arbetsmarknadsmodell. Förslagen var nog inte illa menat utan ett resultat av kommissionens bristande förståelse för vår svenska arbetsmarknadsmodell, säger Sofia Råsmar.

TCO, LO, Saco och Svenskt Näringsliv gjorde en rättslig analys som skickades till kommissionen och uppmanade att involvera arbetsmarknadens parter i arbetet med direktivet, och lyfte fram farhågor de hade om vad som kunde bli resultatet om direktivförslaget blev gällande.

– Nu får vi se, det är en betydande förbättring mot det utkast vi såg i förra veckan, säger Sofia Råsmar.

John Nordmark, före detta facklig samordnare på SAC Syndikalisterna, är dock inte lika hoppfull vad gäller skrivelsen till förändrat utstationeringsdirektiv.

– Vi ser helt klart förbättringar, men det är inte säkert att dessa går igenom. Förslaget måste prövas i ministerrådet där länder som som sitter i opposition är i majoritet, och det är väldigt svårt att ändra i direktiv utan stor majoritet, säger han.

Om EU ville ha en social union skulle de underlätta för fackföreningarna med lagstadgade rättigheter.
John Nordmark, tidigare facklig samordnare för SAC

EU-domstolen tolkar regler utifrån grundfördragen och de handlar inte i första hand om sociala rättigheter – den fria rörligheten på marknaden kommer att gå före, tror John Nordmark. Och oavsett lönar det sig inte, enligt honom, att endast ändra i direktiv.

– Det väsentliga är att det är svårt att upprätthålla dessa rättigheter med juridiska metoder, det visade en utvärdering av direktivet där det togs upp olika punkter till varför arbetarna inte kräver högre lön. De är nöjda med lönen, de är rädda att inte få jobb och där kan de inte utnyttja rättssystemet, säger han.

John Nordmark påtalar att det enda verkliga skydd arbetare har är fackföreningar som aktivt driver frågorna.

– Om EU ville ha en social union skulle de underlätta för fackföreningarna med lagstadgade rättigheter. Men detta går inte igenom då arbetsköparparten i EU är för övervägande. Sverige är ett av de bättre länderna, men förbunden är bundna av kollektivavtal och kan inte göra mycket.