Underskott på kvinnor i världens parlament

Enligt den nya rapporten ökade andelen kvinnor i världens högsta beslutande organ endast med 0,5 procent under förra året. För närvarande upptas 22,6 procent av platserna av kvinnor. Det är visserligen den högsta siffran som uppmätts, men på senare år har utvecklingen avstannat. År 2013 ökade andelen kvinnliga parlamentariker med 1,5 procent.

– Statistiken belyser det akuta behovet av kreativa lösningar och förändrade attityder om det ska finnas några möjligheter att målsättningarna om kvinnors ökande politiska deltagande, sade IPU:s generalsekreterare Martin Chungong när den nya rapporten lanserades i samband med Internationella kvinnodagen i tisdags.

Målsättningen om en ökad kvinnlig representation finns med i FN:s nya utvecklingsmål. Ett av målen är att kvinnor fram till år 2030 ska ha uppnått jämlika möjligheter att delta i beslutsfattande på alla politiska nivåer.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, ordförande för FN:s kvinnoorgan UN Women, påpekar att ett ökat kvinnligt politiskt deltagande är av avgörande betydelse för att det ska gå att uppnå alla övriga målsättningar.

Den nya IPU-rapporten visar att utvecklingen stagnerat som mest i Asien och Stillahavsområdet, där andelen kvinnliga parlamentariker under förra året endast ökade med 0,1 procent. IPU konstaterar att det inte bara betyder att länderna i regionen misslyckats med att nå upp till målsättningen om att minst 30 procent av ledamöterna ska vara kvinnor – utan dessutom att kvinnor utsatts för omfattande politisk diskriminering.

I Burma uppges många av de 800 kvinnor som ställde upp i parlamentsvalet bland annat ha utsatts för nedrivna valaffischer och falsk ryktesspridning. I andra länder har politiskt våld varit ett hinder. I samband med valet i Nigeria under förra året blev många politiskt engagerade personer dödade. Kvinnor uppges även ha fallit offer för röstköp och falska valresultat. Endast dryga fem procent av platserna i landets underhus gick till kvinnliga kandidater.

Samtidigt lyfter rapporten även fram vissa framsteg som gjorts för kvinnors politiska deltagande runt om i världen. Som exempel nämns att antalet kvinnliga talmän i världens parlament aldrig har varit så många som nu, då de utgör strax under 18 procent. Namibia, Nepal och Förenade Arabemiraten lyfts fram som exempel på länder där man för första gången i historien valt kvinnliga talmän.

I Amerika som helhet utgör kvinnorna i parlamenten nu 27,2 procent, vilket är den högsta siffran i världens regioner. I Kanada tillsatte den nye premiärministern Justin Trudeau för första gången i landets historia en jämställd regering under förra året. Som svar på frågan varför svarade han: ”För att det är 2015”.

IPU menar att det behövs kvotering för att se till att kvinnor ges möjlighet att ta plats i världens parlament. Organisationen menar även att kvinnor måste ges tillgång till de resurser som krävs för att bedriva valkampanjer samt uppmanar politiska partier att agera för att utöka möjligheterna för kvinnor.