Byggbolag får betala miljoner i skadestånd

Ett polskt byggbolag som har haft hängavtal med fackförbundet Byggnads sedan 2013, har dömts i Arbetsdomstolen, AD, till att betala ut 2 miljoner kronor i skadestånd till förbundet samt till två byggnadsarbetare som avskedades när de anslöt sig till facket. Det rapporterar tidningen Byggnadsarbetaren.

Under våren 2014 gick de båda anställda, som nu tilldömts 900 000 kronor var i skadestånd, med i Byggnads. I samband med att företaget strax därefter fick kännedom om detta ska de båda ha avskedats.

Enligt Byggnads, som stämde företaget inför AD, har företagit även brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala avtalsenliga löner.

De utdömda summorna gäller dels uteblivna löner och dels skadestånd för lag- och kollektivavtalsbrott, bland annat för att männen avskedats utan saklig grund. Byggnads får 205 000 kronor i skadestånd.

Arbetsdomstolens dom är en så kallad tredskodom, det vill säga en dom där AD dömt till Byggnads fördel eftersom det stämda företaget inte infunnit sig i domstolen. Företaget har en månad på sig att kräva att fallet tas upp för ny prövning.