Folkets kultur – eller herrarnas? Nu på video

Del 2: Mångkultur är bland det svenskaste som finns

Del 3: Folket i Bild-antologin ”Farfars gamla käpp och andra berättelser”. Presenteras av Lill Sjöström och Knut Lindelöf

Del 4: Folkmusik, Peo Österholm

Del 5: Folk i bild, bilder av folk med! Ulla Wennberg

Del 6: Om folkets teater, Arne Andersson

Spelades in den 12 mars 2016 på Kafé Mumrik i Uppsala
Arrangör: Folket i Bild Kulturfront och NBV.