25 mars – 8 maj: Stephen Lawlor De döda – Mimesis måleri och grafik på Galleri Astley, Uttersberg

25 mars - 8 maj: Stephen Lawlor De döda - Mimesis måleri och grafik på Galleri Astley, Uttersberg

Konstnären närvarar vid vernissagen. Utställningen pågår t.o.m. 8 maj. Öppet: vardagar 10 -18, lördag, söndag, helgdag 11-17

Utställningens titel är en hyllning till novellen ”De Döda” av James Joyce, ur samlingen av berättelser som kallas ”Dubliners”. I ”De Döda” syftar Joyce på det tunna skiktet som finns mellan de levande och de döda. Hur minnet av det förflutna och de som vi en gång kände fortfarande är med oss. I slutet av vår egen tid, som inte är så långt borta, ska vi förena oss med dem som gått före lika enkelt som vi kom hit.
När den Irländske konstnären Stephen Lawlor besökte Uttersberg 2006 övernattade han på Uttersbergs Herrgård. Under natten upplevde han något som gav hans uppfattning om övernaturliga väsen en ny innebörd. Kvinnogestalten som uppenbarade sig etsade fast sig i hans minne och blev ett tema som han bearbetade i både måleri och grafik. Det ledde vidare till att han gick tillbaka i konsthistorien och började utforska porträttmåleriet av de stora europeiska mästarna under 1400-1800 talet. Personernas närvaro svävar på ytan av duken och färgen beslöjar dem, det speglar tidens gång, säger Stephen. Det finns även målningar som anspelar på tidigare generationer av konstnärer. Separationen av tid och rymd genom minne, drömmar, längtan, former och ekon vävs sammans in i denna utställning.
Ett annat tema i utställningen är landskapet kring Uttersberg. Bergslagens skogar med stigar, gläntor och små tjärnar gjorde ett starkt intryck på Stephen, som är stadsbo född och uppvuxen i Dublin. Ett längre och arbetsintensivt besök i Uttersberg med dagliga utflykter med papper, färg, penslar och kamera resulterade i en utställning året efter. Hans tolkning av skogen runt Uttersberg rönte stor uppskattning inte bara i Sverige, utan även i Irland. Ett tema han nu återkommer till.

Kl. 14, 15 och 16 Övre våningen Konstmuseet Premiärvisning i Sverige för filmen Toasted en film om “Brödrostens dag” inspelad 2014 i Grafikverkstan Godsmagasinet av det Irländska filmteamet Gregory Dunn och Eavan Aiken. Fri entré. Arr. GG

Kl. 15-18 “Brödrostens dag” i Grafikverkstan Godsmagasinet. Arr. GG Fri rostning

VÄLKOMMEN