7 april: SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? – Kulturhuset i Henån med Maud Eduards

7 april: SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Kulturhuset i Henån med Maud Eduards

Hennes nuvarande forskning gäller kvinnors plats i säkerhetspolitik, väpnade konflikter och globalisering. Det inbegriper också Sveriges fredsbevarande insatser i världen.

Ska kvinnorna i försvarets utlandstjänst representera jämställdheten som en säkerhetspolitisk exportvara?

Resolution 1325, som antogs av FN år 2000 betonar kvinnors viktiga roll vad gäller konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande, men förvrängs i Sverige genom att rekrytera fler kvinnor till militärmakten…

Bered er på en spännande och utmanande kväll kring villkoren för en fredskultur.

Välkommen till kulturhuset Kajutan i Henån torsdagen den 7 april kl 19

Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust