Kursinbjudan: Hälsa som livsstil

Kursinbjudan: Hälsa som livsstil

RSMH bjuder in till kursen ”Hälsa som livsstil” på Åsa Folkhögskola 9-13 maj 2016. Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är föreningarna som utser vilka som får åka. Kursen ger kunskap ur man kan påverka hälsa såväl på individ- som föreningsnivå. Läs inbjudan. Fyll i anmälningsblankett här.