Intensiva förberedelser i Lund

av FREDRIK HEIDING
Förberedelserna inför påven Franciskus besök i Lund den 31 oktober har redan gått in i en intensiv fas. Detaljerna i mötet mellan representanter för Lutherska världsförbundet och den katolska kyrkan i Lunds domkyrka behöver organiseras. Det gäller både att få fram en talarlista för det ekumeniska seminariet och att utforma gudstjänstens olika moment. En sak som dryftas är vilka språk som ska användas och hur många översättare och tolkar man behöver anlita.

Säkerhetsfrågor är annars det som diskuteras mest i planeringen inför påvebesöket i Sverige. Eftersom sådana besök äger rum så sällan saknas etablerade rutiner. Förra gången det begav sig var när påven Johannes Paulus II kom på besök 1989. Antingen flygs påven Franciskus till Köpenhamns flygplats Kastrup eller till Malmös flygplats Sturup. Det finns för- och nackdelar med bägge alternativ. Polisen i Skåne har under alla förhållanden bett om förstärkning från danska polisen under dessa dagar, och de danska kollegorna har förklarat sig beredda att stå till tjänst. Man räknar med en stor tillströmning människor till Lund den 31 oktober, kanske uppemot 100 000 personer utöver de 116 000 invånare som är bosatta i staden.

Vindkraftverk, vindmøller, vid Lynetten i hamninloppet till København sett från Langelinie kaj, København - Copenhagen - Köpenhamn. Fotograferat den 20 april 2013. Danmark har blivit världens ledande vindkraftsland. Hela den danska vindkraftsindustrin omsatte 7 miljarder euro och svarade för 6,4 procent av den danska exporten under 2011. Enligt branschorganisationen Vindmølleindustrin svarar den danska vindkraftindustrin för ungefär en fjärdedel av hela världsmarknaden för vindkraft.Vestas är Danmarks och troligen världens största tillverkare av vindkraftverk med närmare 18.000 anställda i slutet av 2012 och huvudkontor i Aarhus på Jylland och med nordeuropeiskt säljkontor i Malmö.Siemens Wind Power Division med 9.000 anställda och huvudkontor i Hamburg och stor tillverkning i Danmark efter köpet av danska Bonus Energy är en stor konkurrent.Enercon är en stor tysk vindkraftstillverkare med fabrik för tillverkning av vindkraftstorn i Malmö. Foto: News Øresund – Johan Wessman. © News Øresund. Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. Bilden får ej manipuleras. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. Photo manipulation is not allowed. Originalfil tillhandahålles gratis, kontakta: News Øresund, Malmö, Sweden. www.newsoresund.org News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som ingår i projektet Øresund Media Platform som drivs av Øresundsinstituttet i partnerskap med Lunds universitet och Roskilde Universitet och med delfinansiering från EU (Interreg IV A Öresund) och 14 regionala, icke kommersiella aktörer.

Foto: News Øresund – Johan Wessman. © News Øresund.

Förutom samtalen och gudstjänsten inne i Lunds domkyrka skissar arrangörerna på andra evenemang förknippade med påvens stora engagemang i miljöfrågor, något som framgår tydligt av encyklikan Lovad vare du. Vatikanen har meddelat att påven Franciskus uttryckt önskemål om att få se vindkraftverken i Skåneregionen. Arrangörerna har ställt sig mycket positiva till denna ekologiska markering, men varnar för att det efter ett tag kan bli långtråkigt att titta på när vindkraftverkens propeller snurrar.

En möjlighet är att det under tiden spelas musik på den skånska slätten. Man väljer nu mellan fem låtar: ”Blowin’ in the wind” av Bob Dylan, ”När vindarna viskar mitt namn” av Roger Pontare, ”Dansa med vindarna” av All of a Sudden, eller ”Fångad av en stormvind” med Carola. Starkaste kandidaten är dock ”Vindarna vänder oss” med Fame (från melodifestivalen 2004) eftersom den har mest ekumenisk framtoning av de föreslagna sångerna: ”Vindarna vänder oss åt samma håll, och ingenting annat spelar längre någon roll.”

En sak som vållat huvudbry i Vatikanen är uppgiften att översätta Svenska kyrkans dokument om reformationen, texter som ska diskuteras den 31 oktober då minnet av Luthers 95 teser mot avlatshandeln ska högtidlighållas. Särskilt ett stycke förefaller ologiskt. Där heter det dels att ”reformationen i Sverige genomfördes med tvång uppifrån av Gustav Vasa och de med honom lojala biskoparna” och dels att ”en av reformationens stora förtjänster var ett myndigförklarande av den enskilde individen och uppbyggandet av demokratin”.

Vatikanen har bett den allmänbildade historikern Dick Harrison om hjälp att förstå hur begreppen tvång och frihet förhåller sig till varandra i Sverige, men denne har vidarebefordrat ärendet till en professor i logik vid Umeå universitet som inte heller hon har kunnat få klarhet i påståendenas koherens. Sammanfattningen av det hela i italiensk översättning har nu blivit: libertà indottrinata con forza. Påven Franciskus har förgäves försökt förstå innebörden, och det har inte heller varit till någon nytta att medlemmar ur Schweizergardet med kroppsspråk försökt illustrera vad libertà indottrinata con forza kan betyda.

En annan utmaning för arrangörerna är utfodring av alla besökare inklusive de extrainsatta danska poliserna. Internationellt gångbar mat av god kvalitet till ett stort antal människor är vad som efterfrågas. Förslaget att låta en lokal japansk restaurang stå för fiolerna har bemötts med skepsis från de danska polisernas sida. Detta på grunda av att de på YouTube har sett Povel Ramels ”The Sukiyaki Syndrome”.

Påven Franciskus låter hälsa att allt kommer att ordna sig den 31 oktober. Av egen erfarenhet från stora tillställningar i Buenos Aires har han lärt sig att alla blir nöjda och glada bara man spelar ”Gracias a la vida” av den argentinska sångerskan Mercedes Sosa. Arja Saijonmaas svensk-finska version ”Jag vill tacka livet” passar också bra.

Fredrik Heiding 2016-04-01

Klicka på nedanstående länkar så kan du lyssna till respektive sång:

Fame, ”Vindarna vänder oss”

Povel Ramel, ”The Sukiyaki Syndrome”

Mercedes Sosa, ”Gracias a la vida”

Arja Saijonmaa, ”Jag vill tacka livet”