Konflikt i Polen om abortlagstiftningen

I Polen blir konflikten om abortlagstiftningen allt mer tillspetsad. Efter abortmotståndarnas initiativ har även de som förespråkar möjligheter till legal abort startat ett folkinitiativ till parlamentet. Ordförande för det socialdemokratiska partiet SLD, som inte längre har någon plats i Sejmen, Wlodzimierz Czarzasty, sade i tisdags i dagstidningen Rzeczpospolita att han räknar med att man ska samla in en halv miljon underskrifter till förmån för en liberalare abortlagstiftning.

I söndags protesterade tusentals människor framför parlamentsbyggnaden i Warszawa mot förslaget från abortmotståndarnas folkinitiativ och från kyrkan att i det närmaste fullständigt förbjuda abort. Ministerpresidenten Beata Szydlo förklarade, att hon stödde förslaget för en skärpning av abortlagen, men regeringen kommer inte att lägga fram något eget lagförslag.

Abortmotståndarnas förslag innebär fängelsestraff upp till fem år för abort, utom i de fall då kvinnans liv är i fara. Samtidigt ska föräldrar till handikappade barn få ökat statligt stöd. Parlamentets kansli måste ta ställning till folkinitiativet under de närmaste dagarna. Om det får grönt ljus har organisatörerna för stiftelsen ”Pro – Rätt till liv”, tre månader på sig att samla ihop de erforderliga 100 000 namnunderskrifter, som krävs för att parlamentet skall tvingas behandla lagförslaget. Stiftelsen hoppas därvid på stöd från katolska kyrkan. Medborgarna i Polen kan inte framtvinga en folkomröstning.

Polens abortlagar är redan de strängaste i Europa. Den är tillåten endast, då fostret är missbildat eller lider av obotliga sjukdomar, vid fara för kvinnans liv och hälsa samt vid våldtäckt eller incest. I Polen registrerades år 2014 enligt regeringsuppgifter 977 aborter – 223 fler än under 2013. I 927 fall angavs skälen vara diagnosticerad svår fosterskada eller svår sjukdom hos fostret. Enligt uppskattningar från kvinnorättsförespråkare görs varje år omkring 100 000 illegala aborter på polska kvinnor, många av dem sker i utlandet.

Den polska biskopskonferensen uttalade i ett herdabrev sitt indirekta stöd till abortmotståndarnas folkinitiativ och brevet från biskoparna lästes upp vid den katolska gudstjänsten i söndags. ”I frågan om skydd för det ofödda livet kan man inte nöja sig med den nuvarande kompromissen”, står det där. Det femte budet ”Du skall inte döda” måste gälla.

Kathpress 2016-04-05