Vill du vara med och göra brukarrevisioner?

Vill du vara med och göra brukarrevisioner?

En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av personer med egen erfarenhet av psykiatri och/ eller socialpsykiatri. Som brukarrevisor undersöker du vad brukare tycker om sin verksamhet. I en brukarrevision ingår att ta fram frågor, fråga personerna vad de tycker, antingen genom intervju eller enkät, samt att analysera svaren och skriva en rapport.
Läs mer i annonsen.