RSMH:s projekt uppmärksammas i radion

RSMH:s projekt uppmärksammas i radion

För första gången har en verksamhet i Psykiatri Skåne granskats av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa genom en såkallad brukarrevision. Verksamheten som genomgått brukarrevision är den nyöppnade Mellanvården i Lund och brukarrevisionen är en del av Brukarrevisionsprojektet som drivs av RSMH och NSPH.

Läs mer här>>