Vi ser dig i barnens ansikten…Påven besöker Lesbos

Av Åke Malm
Idag lördag morgon reser påven Franciskus till den grekiska ön Lesbos. Där skall han träffa några av de 2 500 flyktingar som finns i ett av lägren. Ännu ett överraskande drag från den argentinskfödde påven Jorge Bergoglio. Påveresan till den grekiska övärlden organiserades i all tysthet av kyrkans diplomater. För…