Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag

Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag

Onsdagen den 18 maj 2016
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Världshälsoorganisationen WHO beräknar att psykisk ohälsa i form av
depression kommer att stå för den största sjukdomsbördan i den utvecklade
världen från år 2020. Är den ökande psykiska ohälsan ett problem för hälso-
och sjukvården eller är det en socialpolitisk fråga som mera har sin grund i en
ökad medikalisering av sociala problem?