Ur pressrelease för Aurora nr 1/2016

PRESSRELEASE
”DEBUT OCH ÅTERKOMST” I AURORA NR 1/2016

Temat för det nya numret av Aurora är ”Debut och återkomst”. Medverkar gör bl.a. Bob Hansson, Linda Hedendahl, Sven Thomas Nordlöf och Boel Schenlaer.

Det handlar om den magiska debuten och den svåra återkomsten… eller tvärtom den svåra debuten och den magiska återkomsten. (Det finns exempel på bägge delarna.) Vi uppmärksammar framförallt en rad författare som återkommit till poesin efter att ha varit ”tysta” i tio, tjugo, ja upp till trettio år… Numret innehåller originalartiklar av Bob Hansson och Boel Schenlaer. Originalintervjuer med Linda Hedendahl och Sven Thomas Nordlöf. Nya dikter av den sistnämnde. Dikter av Roger Skjöld och Bob Hansson. En hel del annat smått och gott. Här finns underlag för poesidebatter! Numret utkommer i veckan och ni kan beställa ett recensionsexemplar. /…/