Välkomna till studiedag om psykisk ohälsa

Välkomna till studiedag om psykisk ohälsa

Onsdagen den 18 maj 2016
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
RSMH deltar i studiedag om psykisk ohälsa som anordnas av Svensk socialpolitisk förening
Den ökande psykiska ohälsan – sant eller falskt?
Världshälsoorganisationen WHO beräknar att psykisk ohälsa i form av depression kommer att stå för den största sjukdomsbördan i den utvecklade världen från år 2020. Är den ökande psykiska ohälsan ett problem för hälsooch sjukvården eller är det en socialpolitisk fråga som mera har sin grund i en ökad medikalisering av sociala problem?