”Rikta fokus mot överdödligheten”

”Rikta fokus mot överdödligheten”

En person med lägre utbildning har i snitt fem år kortare liv än någon med högre utbildning. Men för personer med psykisk ohälsa är skillnaden mot övriga befolkningen hela 15–20 år. Ändå har regeringen inte valt att titta specifikt på gruppen när ojämlikheterna i hälsa ska utredas.

Regeringen tillsatte nyligen Kommissionen för jämlik hälsa i syfte att utradera de »påverkbara« hälsoklyftorna på en generation. Men kommissionens fokus är socioekonomi och kön. I det åtta sidor långa direktivet nämns bara psykisk ohälsa vid ett enda tillfälle – i samband med att barn i utsatta familjer kan ha högre risk för att bli inlagda.

När RSMH:s organisationstidning Revansch ringer upp kommissionens ordförande Olle Lundberg, forskare vid Centre for Health Equity Studies, CHESS, visar han sig vara oklar över vad som menas med begreppet psykisk ohälsa och känner inte till rapporterna om att gruppen dör 15–20 år i förtid.

– Hur definierar de psykisk ohälsa? Inkluderar de medfödda missbildningar såsom CP-skador då också, eller vilka syftar man på? Människor med medfödda funktionsnedsättningar lever ju jättekort, säger han.

Lite senare i samtalet börjar han dock minnas Socialstyrelsens rapporter om överdödlighet, men anser att de främst handlar om ojämlikheter i vården, vilket inte är kommissionens huvudfokus.

– För att få jämlik hälsa räcker inte jämlik vård, säger han, och tillägger att de jobbar med psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem.

Sjukvårdsministern Gabriel Wikström är den som är ansvarig för direktivet till kommissionen för Jämlik hälsa, där psykisk ohälsa knappt nämns.

Är det inte anmärkningsvärt att gruppen dör 15–20 år i förtid?

– Det är fruktansvärt, man kan inte säga något annat. Det är också därför som vi har en stor satsning på att skapa mer jämlik hälsa i samhället.

Men kommissionen fokuserar ju inte på personer med psykisk ohälsa och den kortare medellivslängden?

– Nej, för om vi bara skulle fokusera på medellivslängden så skulle vi missa alla andra skillnader på alla andra områden som vi också behöver göra insatser på. Därför har vi valt att ha ett mer övergripande perspektiv i kommissionens arbete med jämlik hälsa. Men det betyder inte att regeringen har glömt bort gruppen som lider av psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström och tar upp bland annat regeringens senaste överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inom området psykisk hälsa, en satsning på personer med kroniska sjukdomar, professionsmiljarden till landstingen för kompetenshöjning, en mer jämlik cancervård och en satsning på kvinnors hälsa – även om de sistnämnda inte har ojämlikheterna för personer med psykisk ohälsa som huvudsaklig inriktning.

Det låter som att regeringen ändå har ganska lite fokus på överdödligheten. Vad har du att säga om det?

– Jag delar inte den uppfattningen. Vi gör både breda satsningar och satsningar inriktade på enskilda grupper. Detta sammantaget tror jag kommer att leda till att vi minskar ohälsoklyftorna både generellt men också för grupper som lider av psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström.

Men Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande tycker att det görs för lite och kräver kraftfulla åtgärder.

– Vill de ha en jämlik hälsa om 20 år så behövs det ett ännu högre fokus på vår grupp, säger han.

Anna Langseth

Denna artikel har tidigare publicerats i Revansch, RSMH:s organisationstidning.