Iraks kristna flyktingar låter inte hatet växa

Cardinal_Schönborn_during_vocational_meeting_of_the_Neocatechumenal_Way_at_the_WYD_SYD_08Kardinal Christoph Schönborn berömmer inställningen hos de kristna flyktingarna från Irak. Trots att de drivits bort av IS:s terrorgrupper och berövats all sin egendom, låter de ”inte hatet växa, även om de visar att de vill återvända till sina hem, sin hemort”, berättade Wiens ärkebiskop i en kommentar till söndagens evangelium, där han redogjorde för sina upplevelser av ett besök i norra Irak nyligen. Han mötte ”mycket lidande men inget hat” och upplevde stark enhet bland dem oavsett kyrkotillhörighet och konfession.

Även i andra länder genomlever många kristna i dag att de är utsatta för en gemensam förföljelse, förklarade kardinalen. ”Det förfärliga självmordsattentatet i Lahore i Pakistan, där dussintals kristna, däribland många barn dödades, tog ingen hänsyn till vilken kristen konfession offren hade. Alla var kristna. Alla skulle dö.” Jesus bad enligt Johannesevangeliet om enhet; det handlar här om ”förlåtelsens och kärlekens” enhet, enligt Schönborn. ”Endast denna är trovärdig och uthållig.”

Motsatsen, oenigheten, är ett ”öppet sår”, något som Schönborn ser i det tillstånd som Europeiska unionen på ett smärtsamt sätt befinner sig i. Då medlemsländerna ser till sina egna intressen och börjar hota med att lämna unionen, utsätts fredsprojektet för det europiska enandet i dag för nya spänningar. Men det finns också felaktiga former av enhet, som Schönborn jämförde med enheten hos ”rövarband” eller familjer, vars gemensamma nämnare är egoism och stolthet. ”Länder kan vara eniga i sin fiendskap gentemot andra. ”Det var helt klart inte den enhet som Jesus bad Fadern om.”

Kathpress 2016-05-09