Utredning om kvinnliga diakoner?

Enligt uppgifter i media ska påven Franciskus idag, torsdagen den 12 maj, i Vatikanen i samband med en träff med en grupp ledare för kvinnliga ordensgemenskaper ha sagt att det vore bra att utreda om det är möjligt att införa kvinnliga diakoner i den katolska kyrkan. Enligt den amerikanska online-tidningen National Catholic Reporter ska påven ha sagt detta som svar på en fråga från en av deltagarna i mötet.

Precis vad detta uttalande från påvens sida innebär finns det dock olika uppgifter om i medierna. Somliga uppger att påven nu uppenbarligen har bestämt sig för att tillsätta en teologisk kommission som ska utreda frågan om kvinnliga diakoner. På eftermiddagen förklarade dock påvens presstalesperson P. Federico Lombardi att det ännu är för tidigt att dra några precisa slutsatser av påvens uttalande. Det rörde sig om en spontan kommentar från påvens sida, och det är också möjligt att han snarare menade att vad som behövs är en utredning om vilken roll de kvinnliga diakonerna hade i fornkyrkan.

I den katolska kyrkan får diakoner predika och döpa, men de får inte höra bikt eller fira mässan. Diakonatet är det första av de tre stegen i kyrkans ämbetsvigningar; de två andra är präst- och biskopsvigningarna. I en skrivelse från år 1994 förklarade påven Johannes Paulus II att det är omöjligt för katolska kyrkan att införa kvinnliga präster. Påven Franciskus har vid flera tillfällen bekräftat att den uppfattningen är ”oföränderlig”. Frågan om kvinnliga diakoner har däremot sedan en längre tid diskuterats bland katolska teologer, och många teologer anser att den frågan ännu inte har fått ett definitivt kyrkligt svar.

I fornkyrkan fanns det kvinnliga diakoner med särskilda arbetsuppgifter, i synnerhet för pastoral verksamhet bland kvinnor och olika sociala insatser. Däremot tycks de inte ha haft några liturgiska funktioner i samband med mässfirandet. I västkyrkan har det inte funnits kvinnliga diakoner sedan 1200-talet.

Kathpress 2016-05-12

Kathnet 2016-05-21

Se även:

Kath.net:

http://kath.net/news/55163

National Catholic Reporter:

http://ncronline.org/news/vatican/francis-create-commission-study-female-deacons-catholic-church

 Vatican Insider:

http://www.lastampa.it/2016/05/12/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-le-diaconesse-della-chiesa-primitiva-una-possibilit-per-loggi-K1hFpynjfmsGKhWFyltUWM/pagina.html