Handikappförbunden söker kommunikatör

Handikappförbunden söker kommunikatör

Handikappförbunden, HSO, där RSMH ingår söker nu en kommunikatör med kompetens i webbdesign. Tjänsten är en visstidsanställning på 100 procent fördelat på två projekt och tjänsten innebär arbete i Handikappförbundens båda projekt ”Det outsagda mellan barn och föräldrar” samt ”Från snack till verkstad”.

Målet för projektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar” är att förebygga ohälsa hos barn med funktionsnedsättning och barnets familj. Projektet bygger en webbplats med berättelser som handlar om att våga prata om svåra saker inom familjen. Materialet presenteras i form av animerad film, ljud och bild. Du är skribent och ansvarar för produktioner på den webbsida som projektet bygger. Viktigt i arbetet är att du kan utveckla nya och spännande lösningar som tilltalar både barn och vuxna. Du ingår i ett team med projektledare och ytterligare en projektmedarbetare. Tillsammans med teamet, bidrar du till projektets utveckling. http://www.hso.se/Projektsida/Det-outsagda/

Målet för projektet ”Från snack till verkstad” är genomförande av de mänskliga rättigheterna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet ska bland annat skapa en ”verktygslåda” med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur funktionshindersrörelsens perspektiv. Ditt arbete är att bygga upp den digitala verktygslådan med publiceringsverktyget WordPress samt bidra till att kommunicera projektet i olika sociala medier.
Du ingår även i detta projekt i ett team med projektledare och en ytterligare projektarbetare.

http://www.handikappforbunden.se/Projektsida/Fran-snack-till-verkstad/