Påven och Kairos storimam återupprättar dialog

I måndags förmiddag tog påven Franciskus emot storimam från al-Azhar universitetet i Kairo, Scheich Ahmed Mohammed al-Tayyeb. Efter en årslång kris återupptogs därmed samtal på högst nivå mellan den katolska kyrkan och det ledande läroinstitutet för sunnitisk islam. Det är det första besöket av en storimam från al-Azhar hos en påve.

Det privata samtalet, som ägde rum i biblioteket till det apostoliska palatset, handlade enligt uppgifter från Vatikanen om den insats religiösa auktoriteter och de troende kan göra för freden. I enlighet därmed tog båda sidor avstånd från all våldsutövning och terrorism. Enligt pressmeddelandet var ännu ett tema i samtalen de kristnas situation i Mellanöstern och de möjligheter som finns att skydda dem

Samtalet som varade i ungefär en halv timme avslutades med en omfamning. Själva mötet är budskapet, sade Franciskus till de journalister, som väntade utanför. Franciskus skänkte storimamen en utgåva av sin encyklika Laudato si samt en medaljong med en bild av en olivkvist.

Ännu i torsdags förra veckan sades det återhållsamt att en audiens var ”under förberedande”. Ett personligt möte mellan Franciskus och den ledande andlige auktoriteten i högskolan Al-Azhar, som gäller som den internationella auktoritet för sunniislam, tycktes möjlig redan i mitten av mars månad. Al-Tayyeb talade den 15 mars inför förbundsdagsledamöter i Berlin och deltog i anslutning därtill i en ”Konferens om världsreligionerna” i universitetet i Münster. Ett besök i Vatikanen var då planerat till den 19 mars med det ägde inte rum.

Sedan 1998 har det förekommit ett regelbundet teologiskt utbyte mellan al-Azhar-universitetet och Vatikanen. Sammankomsterna avbröts emellertid i början av 2011 av den egyptiska sidan. Bakgrunden var krav från påven Benedictus XVI (2005-2013) på ett bättre skydd för de koptiskt kristna mot terror och våldshandlingar. Med Franciskus pontifikat förbättrades åter relationerna mellan Vatikanen och al-Azhar-universitetet. I december 2013 återupptogs samtalen på en vetenskaplig nivå.

”Det handlar om en icke bokstavlig tolkning av Koranen.”

Den egyptiske jesuitpatern Samir Khalil Samir, docent i islamvetenskap vid det påvliga orientaliska institutet i Rom, sade i Vatikanradion angående besöket av al-Tayyeb, att den muslimska världen idag upplever sin kanske djupaste kris på årtionden. Mot denna bakgrund är den egyptiske storimamens möte med påve Franciskus av stor betydelse. Islam upplever en äkta inre konflikt, som har utlösts av ideologin i den så kallad Islamiska Staten. Denna våldsideologi är ”oacceptabel och gör orätt mot den muslimska världen”. Just därför är det till stor hjälp att stödja den muslimska världen. ”Det är meningslöst att bekämpa den. Snarare måste man bistå den och erbjuda den sina egna erfarenheter. Också vi i den katolska kyrkan har erfarenheter av liknande problem.”

Kärnfrågan i de återupptagna samtalen måste vara tolkningen av Koranen, sade den egyptiske islamkännaren. ”En bokstavlig tolkning av de ställen som avhandlar våld, är idag omöjlig. Universitetet al-Azhar tar helt avstånd från en bokstavlig tolkning.” Men den Islamiska Statens ideologer åberopar sig på imamer och rättsutlåtanden, som inte uttryckligen tar avstånd från en sådan bokstavlig tolkning.

Kathpress 2016-05-23