RSMH:s app vinner tävling

RSMH:s app vinner tävling

En app som ska tillgängliggöra information för ungdomar med psykisk ohälsa har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling. RSMH är initiativtagare och samverkande part och det är firman Exponential som har tagit fram den.

Målet med appen, som heter Lifecensr, är att förenkla deltagande i fritidsaktiviteter för unga med psykisk ohälsa. Den var en av 14 vinnare och prissumman på drygt 1,7 miljoner kronor är till för att finansiera framtagandet av en färdig produkt, vilket RSMH kommer att bidra till. Här finns en video med hela prisutdelningen.

13335758_10153805241118068_7508790847681758236_n