RSMH rapporterar till FN

RSMH rapporterar till FN

Just nu pågår en utfrågning av svenska representanter i Geneve om huruvida Sverige lever upp till FN:s konvention om ekonomiska, kulturella, sociala rättigheter. Inför utfrågningen har RSMH skrivit en rapport för att särskilt lyfta frågan om psykisk ohälsa. Det är ett komplement till den rapport som MR-fonden tillsammans med flera organisationer tidigare skrivit. Vår rapport är på engelska och kan läsas och laddas ned här. Kommitténs frågor och regeringens svar kommer publiceras på kommitténs hemsida. Därefter skriver kommittén sina rekommendationer till svenska staten. Här ges lite bakgrund.