Lyckat seminarium om polisbemötande

Lyckat seminarium om polisbemötande

RSMH arrangerade tillsammans med Civil Rights Defenders och Polisförbundet igår ett lyckat seminarium i riksdagen om polisens bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa. Diskussionen handlade mycket om hur polisen kan bli bättre rustade för att ge ett bättre bemötande som skapar lugn och trygghet istället för stress och oro. Åsa Höij från RSMH berättade utifrån egna erfarenheter om hur viktig skillnaden är mellan ett bra och dåligt bemötande – liksom om vikten av att den kommande polisutbildningen ger mer inslag av brukarmöten för en bättre förståelse.

Förutom Åsa Höij så deltog Lena Nitz från Polisförbundet, Annika Jyrwall Åkerberg från Civil Rights Defenders, Gunnar Moustgaard från psykiatrin i Region Skåne, Kerstin Evelius som är statlig psykiatrisamordnare, Stefan Hector från den nya Polismyndigheten och två vaktbefäl som jobbar med polisutbildningar på temat bemötandefrågor. RSMH och Civil Rights Defenders som har samarbetsprojektet Inlåst men inte utan rättigheter tillsammans kommer att fortsätta driva frågan framöver.

Åsa Höij från RSMH.
Åsa Höij från RSMH.