Påven tillsätter en kommission för att studera införande av kvinnligt diakonat

Som en uppföljning av det löfte påven Franciskus gav i maj i år har han tillsatt en kommission med uppdrag att studera införandet av kvinnliga diakoner, vilket skulle vara en historisk […]