Kättaren LutherVolker Reinhardt – Luther der Ketzer. Rom und die Reformation

Av Ola SigurdsonHar både den katolska och den lutherska synen onödigtvis bestämts av ömsesidiga och ensidiga fiendebilder? Var reformationen inte en konsekvens av teologiska skillnader utan mera resultatet  av årtionden av ofö[…]