Desinformationsrapporten som byggde på desinformation

Om jag bara får säga en sak om den under helgen så uppmärksammade ”desinformationsrapporten” – som så okritiskt citerats av de flesta svenska medier och använts för att […]