Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 01-02/2017

Sakarias Sokka: Against collective delusions and misconceptions – Introduction to issue 1–2/2017

Tobias Harding: Cultural policy research in the Nordic countries: the State of the field

Linda Portnoff: Kulturstatistiska kartläggningar i den immateriella ekonomins framväxt

Mari Torvik Heian, Johs. Hjellbrekke: Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? – Kunstneres holdninger til arbeid, penger og anerkjennelse

Erik Henningsen, Roger Blomgren: Organisere for organiseringens skyld – Kultursamverkansmodellen og organisasjonsreformenes rolle i nordisk kulturpolitikk

Per Mangset, Lars Håkonsen, Heidi Stavrum: Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? – Om festivalisering og kommunal kulturøkonomi

Ine Fintland, Synnøve Østebø, Geir Sverre Braut: Statlig tilsyn – bare kontroll eller noe mer? – Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver

Nanna Løkka: Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e)