Prata med oss i Almedalen!

Prata med oss i Almedalen!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, medverkar på följande seminarium i Almedalen på Gotland. Dessutom står vi i princip varje dag utanför Psykiatrins Hus på Kinbergs plats 8. Hoppas vi ses!

 

Tillbaka till jobbet – hur vänder vi trenden av ökad psykisk ohälsa? 
Tid: tisdag 3 juli kl. 17.30-18.30
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Idag kan 46 procent av alla sjukskrivningar kopplas till psykisk ohälsa, en ökning med 127 procent sedan 2011. Detta är en ohållbar situation och en negativ trend som vi tillsammans måste vända. Hur vi organiserar den nära vården och använder olika professionernas kompetenser kommer bli avgörande. Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande medverkar i paneldebatten. Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter.

 

Makt över livet – hur får personer med psykisk ohälsa större inflytande över vård och insatser?
Tid: onsdag 4 juli kl. 10:00 – 10:25
Plats: Skeppsbron, H124, Funktionsrätts tält

Psykiatrin, kommun, arbetsförmedling och Försäkringskassan behöver bli bättre på att inkludera personer med psykisk ohälsa i besluten. Då återhämtar vi oss snabbare. Brukaren är den som vet var skon klämmer. Arrangör: RSMH

 

Sysselsättning för personer med svårare psykisk ohälsa – hur går vi från pärlplatta till riktigt arbete?
Tid: onsdag 4 juli kl. 11:00 – 11:30
Plats: Skeppsbron, H124, Funktionsrätts tält

Alla människor mår bra av en meningsfull vardag. Men 50 000 personer med psykisk funktionsnedsättning i Sverige saknar detta. Vi pratar om vad kommunen, regionen, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och staten kan göra så att alla med psykisk ohälsa får en meningsfull vardag. Arrangör: RSMH

 

Sjuk och pank – hur påverkas den psykiska ohälsan av ekonomi?
Tid: onsdag 4 juli kl. 16.30-17.30
Plats: Psykisk Hälsa-huset, Kinbergs plats 8

Skulle du klara av att leva på under 10 000 kronor före skatt? Så ser verkligheten ut för många personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den ekonomiska stressen förvärrar den psykiska ohälsan. Vi diskuterar möjliga lösningar på hur personer med psykisk ohälsa ska få en bra levnadsstandard – och då också reell möjlighet att återhämta sig. Arrangör: RSMH

 

Hur skapas en gymnasieskola för alla?
Tid: onsdag 4 juli kl. 17.30- 18.30
Plats: Psykisk Hälsa-husets trädgård, Kinbergs plats 8

Filmvisning samt trädgårdsmingel kring hur RSMH:s projekt SECiSo involverar och engagerar unga att slutföra sina studier. Möt några av gymnasieeleverna, prata med oss om metoderna Supported Education och Supported Employment/Individual Placement and Support, IPS, som gör att fler personer med psykisk ohälsa kan komma ut i arbete. Arrangör: RSMH

 

Psykisk hälsa- mingel
Tid: onsdag 4 juli kl. 18.30- 20.30
Plats: Psykisk Hälsa-huset, Kinbergs plats 8

Mingla med RSMH när paraplyorganisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har mingel inne i Psykisk Hälsa-huset tillsammans med Nationella Självskadeprojektet med flera. Arrangör: NSPH mfl.

Här finns hela programmet för seminarierna i Psykisk Hälsa-huset, varav RSMH arrangerar Sjuk och Pank på onsdagen.