É Romani Glinda

É Romani Glinda är en politiskt och religiöst oberoende tidskrift som i första hand vänder sig till romer, men även till olika organisationer och myndigheter, samt till alla andra som är intresserade.

É Romani Glinda tar upp frågor som rör romer på olika nivåer, både nationellt och internationellt. Tidningen bevakar diskrimineringsfrågor tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och tar upp aktuella händelser, främst i Sverige, men även i resten av världen. Tidningen arbetar för romers integration i samhället och lyfter fram den romska kulturen i olika artiklar och reportage. Tidningen har även ett nära samarbete med Radio Romano.

Alla romer får tidningen gratis. Institutioner, organisationer och bibliotek stödprenumererar på tidningen. En årsprenumeration för dessa kostar 500 kronor för sex nummer. Även privatpersoner som inte är romer kan prenumerera, det kostar 250 kronor för en årsprenumeration.

 

Hemsida: http://www.romaniglinda.se/

Artiklar