Film International

Film International är den internationella, engelskspråkiga fortsättningen på svenskspråkiga Filmhäftet. Film International är en mötesplats för filmvetenskaplig forskning och seriös filmjournalistik. Detta är en internationell, engelskspråkig tidskrift.

Tidskriftens syfte är att publicera analytiska texter som fördjupar utan att använda ett svårtillgängligt språkbruk. Tidskriften skiljer inte på så kallad finkultur och populärkultur. Utkommer med 6 nummer per år.

Hemsidan fungerar som ett komplement till den tryckta tidningen. Här återfinns artiklar och recensioner från tidningen, men också exklusivt material, intervjuer, nyheter och annat. Hemsidan erbjuder också ett stort länkbibliotek, samt information om kommande nummer, med mera.

Prenumerera på Film International här

Hemsida: http://filmint.nu/

Artiklar