Kris och Kritik

Tidskriften Kris och kritik fungerar som ett utrymme för radikal kritik av den kapitalistiska moderniteten. I tidskriften vävs ekonomikritisk och feministisk teori samman med kultur- och ideologikritiska analyser av bl.a. upplysningstänkande, men även av fascism, antisemitism, antiziganism och islamofobi. En ambition med tidskriften är introducera och tillgängliggöra idéer som tidigare varit mer eller mindre otillgängliga för en svensk läsekrets; en annan är att lyfta fram teoretiska diskussioner som förs utanför den akademiska sfären.

Kris och kritik ges ut av den politiskt och religiöst obundna föreningen Tidskriften Kris och kritik. I tidskriften publiceras texter av såväl tongivande som okända skribenter från Sverige och andra länder. Utgivningstakten är oregelbunden. Sedan starten hösten 2013 har tre nummer utkommit, varav ett dubbelnummer.

Hemsida: http://kkritik.org/

Artiklar