Kulturimperiet

Kulturimperiet är en gratis kulturtidskrift i magasinsform som delas ut och sprids runt om i Halland och Skåne, samt till prenumeranter. Första numret lanserades i juli 2010 och tidningen utkommer med ett intervall på cirka två månader.

Sedan 2012 finns en halländsk och en skånsk upplaga av tidskriften, som delvis innehåller unikt material med lokal anknytning eller relevans. Varje upplaga omfattar minst 10 000 exemplar per nummer och vi erbjuder möjlighet att rikta annonseringen mot en av regionerna eller bredda annonseringen med förmånliga paketerbjudanden som gör det möjligt att nå kulturintresserade i både Halland och Skåne.

Hemsida: http://kulturimperiet.se/