Miljömagasinet

Miljömagasinet är Sveriges äldsta nyhetstidning med miljöprofil. Det är en politiskt, fackligt, religiöst och ekonomiskt oberoende nyhetstidning av dagspresskaraktär som kommer ut varje fredag. Miljömagasinet vill verka för ett ekologiskt och socialt uthålligt samhälle genom att peka på alternativ till dagens sätt att leva. Tidningen vill stå för rättvisa, demokrati och solidaritet med de utsatta.

Genom att lyfta fram positiva exempel och förebilder vill Miljömagasinet ingjuta hopp och framtidstro. Tidningen vill skapa debatt om samhälle, livsstil och livets mening. Ämnen som tas upp är bland annat miljö- och konsumentfrågor, kultur och natur, teknik och ekonomi, organisation och samverkan samt odling och hälsa.

Prenumerera på Miljömagasinet här

Hemsida: http://www.miljomagasinet.se/

Artiklar