Miljötidningen

Miljötidningen ges ut av Jordens Vänner, en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet, lokalt, nationellt och internationellt. Miljötidningen ska dels spegla Jordens Vänners verksamhet både i Sverige och utomlands (Friends of the Earth International), dels kontinuerligt bevaka miljö- och solidaritetsfrågor för en intresserad allmänhet. Miljötidningen vill ge fördjupad kunskap, inspirera till aktivt engagemang och samtidigt beakta både genus- och intersektionalitets-perspektiv inom bevakningsområdet. Miljötidningen finns även på nätet med unikt webbmaterial.

Beställ lösnummer av Miljötidningens papperstidning här

Hemsida: http://www.jordensvanner.se/miljotidningen/senaste-mt

Artiklar