Politisk Filosofi

Tidskrift för politisk filosofi är en nättidskrift som har som huvudsyfte att främja intresset för politisk filosofi i Sverige. Inom den politiska filosofin tillämpas moralfilosofins frågor på hela samhället, snarare än på enskilda individer. Enligt vilka procedurer bör medborgarna fatta beslut om gemensamma angelägenheter? Vad är en rättvis fördelning av samhällets resurser? Hur bör rättsväsendet utformas?

Tidskriften försvarar inga särskilda ideologiska eller teoretiska ställningstaganden utan välkomnar bidrag från representanter för olika perspektiv.

 

Hemsida: http://www.politiskfilosofi.se/

Artiklar