Revansch

Revansch är en tidskrift om psykisk och social hälsa och ohälsa. I den kan du läsa livsberättelser från både kända och okända personer med psykisk ohälsa, om aktuella samhällsfrågor och om ny forskning kring terapier, läkemedel och psykosociala insatser.

Tidskriften ges ut av Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, som är en diagnosövergripande organisation.

Revansch kommer ut fem gånger om året, är rikstäckande och har en upplaga på 8 300 exemplar, men når ännu fler eftersom den läses på en mängd sjukvårdsmottagningar, folkhögskolor, behandlingshem, LSS-boenden, psykiatriska föreningar och bibliotek.

Prenumerera på Revansch här

Hemsida: https://rsmh.se/

Artiklar