Bildkonstnären

Bildkonstnären ägs och utges av Svenska Konstnärsförbundet. Den vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, skolor, bibliotek, myndigheter, organisationer inom konstlivet. Tidskriften tar upp aktuella konstnärsfrågor, kulturpolitik, presenterar konstnärer (medlemmar), konstreportage och olika tävlingsprojekt.

Här kan du bli stödmedlem i Svenska Konstnärsförbundet och få 4 nr av Bildkonstnären som tack för hjälpen

Hemsida: http://www.konstnarsforbundet.se/index.php/bildkonstnaeren/om-tidningen

Artiklar