Bibliotek i samhälle/bis

bis är ett forum för debatt om bibliotekens roll i samhället – något som angår såväl biblioteksanställda och politiker som biblioteksbesökare. Internationellt och historiskt biblioteksmaterial samt rapporter från biblioteksvardagen är stående inslag. Föreningen ingår i ett nätverk av radikala internationella biblioteksorganisationer, vilket avspeglar sig i tidskriften.

Äldre nummer kan läsas på: http://foreningenbis.com/gamla-nummer-av-bis/

Prenumerera på bis här

Hemsida: http://foreningenbis.com/

Artiklar