Författaren

Författaren är en kulturtidskrift som för fram författares och översättares röster. Författaren kommer ut med fyra nummer om året, är politisk obunden och ges ut av Sveriges Författarförbund. I Författaren publiceras essäer, reportage, krönikor, noveller och andra texter som utifrån olika perspektiv lyfter frågor som berör författare och översättare. Om du inte är medlem i Sveriges Författarförbund kan du prenumera på tidskriften eller köpa lösnummer.

Prenumerera på Författaren här

Hemsida: https://www.forfattaren.se/

Artiklar