Medusa

MEDUSA är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Artiklarna spänner över ett brett spektrum, från det minoiska Kreta och myten om Atlantis till Gustav III:s romerska resa och är alltid rikt illustrerade.

Förutom ca fem artiklar per nummer innehåller tidningen även recensioner av böcker med antikanknytning samt notiser om utställningar, utgrävningar och andra aktualiteter inom antikvärlden. Redaktionen har en nära kontakt med den engagerade prenumerantkretsen.

Prenumerera på Medusa här

Hemsida: http://tidskriftenmedusa.se/

Artiklar