Tidig Musik

Tidskriften Tidig Musik utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Prenumerera på Tidig Musik här 

Hemsida: http://fftm.se

Artiklar