Essä

Tidskriften ESSÄ vill ge utrymme åt nyskriven essäistik genom att belysa kulturhistoriska texter, bilder och objekt. I varje nummer återutges en källtext som kommenteras i essäform av skribenter med olika ingångar, temperament och åsikter. Tanken är att visa hur en och samma utgångspunkt kan framkalla skilda tolkningar.

Prenumerera på Essä här

Hemsida: https://www.tidskriftenessa.se/

Artiklar