Ponton

Ponton är en litterär tidskrift av och för unga. Varje nummer innehåller poesi och prosatexter av ett 20-tal unga men också artiklar, författarporträtt och bokrecensioner. Ponton ger dig inblick i det unga skrivandet och inspirerar till eget skrivande.

Om du är mellan 15 och 21 och har en text du skulle vilja se i tryck – skicka in den till ponton. Vi tar också gärna emot dina bilder.

Prenumerera på Ponton här

Hemsida: http://ponton.nu/

Artiklar