Utflykt

Ett magasin om kulturarv i Jönköpings län.

Här ryms historien, nuet och framtiden. Tidskriften tittar närmare på länet genom ett nytt tema i varje nummer. Utflykt vill ge kunskap om länets kulturarv och väcka nya tankar och egen upptäckarlust hos dig som läser. Ges ut av Jönköpings läns museum och Jönköpings läns hembygdsförbund och utkommer med 1 nr per år.

Köp lösnummer av tidskriften Utflykt här

Hemsida: https://jonkopingslansmuseum.se/utflykt/

Artiklar