Utställningskritik

Utställningskritik är Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik.

I sex nummer per år granskas och bevakas utställningsverksamhet vid museer runtom i landet. Kunniga skribenter analyserar utställningar och debatterar aktuella frågor som rör utställningsmediet. Vi presenterar nyutkommen museilitteratur och ger internationella utblickar, i kortare recensioner och längre fördjupande essäer. Arkivet rymmer samtliga artiklar som publicerats sedan starten 2005 – en guldgruva för alla med intresse för museer och utställningsmediets utveckling.

Prenumerera på Utställningskritik här

Hemsida: https://utstallningskritik.se/

Artiklar