OEI

OEI är en tidskrift för litteratur, konst, filosofi, film, estetiska teknologier, spekulativa etnografier och alternativa historiografier, och som ställer frågor om dokument, dispositiv, deskriptioner, diskurser; magnetband; tidskriften som estetiskt medium och historisk praktik; sömn, tillbakadragande, uppmärksamhet, distraktion, det samtida; utsagor, konstellationer, textila poetiker; papperets historia och estetik…

Årets kulturtidskrift 2008. 2002 startade förlaget OEI editör som hittills utkommit med ett 60-tal böcker med konceptuell poesi, estetiska dokument, teoretiska och poetologiska texter. Sedan 2011 driver OEI också mikrogalleriet OEI Colour Project.

Prenumerera på OEI här

Hemsida: http://www.oei.nu/

Artiklar