Medusa nr 2, 2014: Feidippides och maratonloppet

Medusa nr 2, 2014: Feidippides och maratonloppet

Medusa nr 2, 2014: Feidippides och maratonloppet

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Mårten Ericson reder ut fakta och fiktion kring maratonloppets antika förlaga och Gunilla Bohman skildrar hur pater familias makt successivt försvagades under den romerska kejsartiden.

Jan G. Holmberg tar oss med till kung Herodes borg och segermonument i öknen utanför Betlehem, och tecknar ett porträtt av historikern Josefus som har försett eftervärlden med en samtida beskrivning av byggnadsverket.

Läs också den spännande historien om Hanna Rydh som år 1919 blev den första kvinnan i Sverige som disputerade i ämnet arkeologi. Hanna Rydh var tillika feminist och hade ett brinnande intresse för Medelhavsvärlden. I sin skriftliga produktion lyfte hon särskilt fram kvinnorna i Medelhavsvärldens tidiga historia.

Innehåll:
Cecilia Rodéhn, Dr Hanna Rydh. En feminist på äventyr bland Medelhavsvärldens fornlämningar
Mårten Ericson, Feidippides. Den förvirrade löparen
Dimitrios Iordanoglou, Håller det måttet? Om Protagorasläsningar och Protagoras läsningar av poesin
Jan G. Holmberg, Herodium och Josefus
Gunilla Bohman, Försvagad makt för pater familias
Medusa tipsar
Recensioner
Gunilla Bohman, Medusa på ett museibesök i Mougins

Redaktionen:
Maria Lowe Fri (ansvarig utgivare), Julia Habetzeder (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Linnéa Johansson, Sandra Karlsson, Fanny Kärfve, Anna Lindblom, Lovisa Strand, Margareta Svensén, Erika Weiberg, Ludmila Werkström.